Vores oplysninger

Webjura.dk ved Amtrup Web IVS
CVR.: 39020238
Njalsgade 76, 4. sal
2300, København S

Tlf. 60 15 08 11

E-mail: persondata@webjura.dk

Disse handelsbetingelser er gældende for alle ydelser, som købes af Webjura.dk

Webjura er ejet af Amtrup Web IVS.

Indgåelse af bindende aftale
Enhver aftale mellem Amtrup Web og kunden skal bekræftes enten via en kontrakt eller accept af indhold via e-mail. I aftalen indeholdes en aftalt pris samt eventuelle udgifter til supplement såsom hosting, temaplatforme og/eller plugins (værktøjer).

En opgave sættes først i gang efter betaling.

Bestilling af en ydelse sker via Webjuras webshop eller ved kontakt til vores e-mailadresse.

Betaling, priser og gebyr
Betaling sker ved bankoverførsel til Amtrup Web. Ved betaling af en ydelse accepterer kunden Amtrup Webs handelsbetingelser.

Alle priser er angivet i DKK og eksklusiv  moms. Priserne inkluderer ikke eventuelle betalingsgebyrer, som bliver trukket separat ved en bankoverførsel. Amtrup Web opkræver ikke betalingsgebyr, hvorfor et eventuelt betalingsgebyr vil afhænge af den enkelte bank.

Den gældende pris er den, der, for den pågældende vare på tidspunktet for ordreafgivelsen, er oplyst på Webjura.dk.

Leveringstid
Amtrup Web kontakter kunden for at aftale nærmere vedrørende leveringstidspunktet.

Amtrup Web bestræber sig på at levere alle bestillinger til tiden. Dog kan der opstå forsinkelser, idet Amtrup Web leverer ydelser, der kan variere i omfang, og hvor arbejdsbyrden ikke altid kan forudses ved bestillingen.

Amtrup Web tager derfor forbehold for forsinkelser. Såfremt Amtrup Web bliver opmærksom på, at en bestilling vil tage længere tid end forventet, vil kunden blive kontaktet med henblik på at lave en aftale om et nyt leveringstidspunkt.

Forsinkelser
Amtrup Web er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaget af omstændigheder, der er uden for Amtrup Webs kontrol (force majeure). Herunder ved bl.a. strejke, uvejr eller andre naturkatastrofer, ny lovgivning eller ændring af lovgivning, tekniske problemer eller forsinkelser i tjenesteydelser leveret af en underleverandør på grund af ovenstående omstændigheder.

Så længe force majeure foreligger, er Amtrup Web fritaget for at opfylde sine forpligtelser.

Reklamation og fortrydelse
Amtrup Web leverer tjenesteydelser, og derfor har kunden som udgangspunkt ikke to års reklamationsret, som gælder ved køb af varer.

Kunden har dog ret til at få udbedret eventuelle skader eller mangler ved tjenesteydelsen, såfremt disse kan tillægges ydelsens beskaffenhed. Kunden kan ikke få udbedret skader eller mangler, som skyldes egne omstændigheder eller andre ydre omstændigheder, som Amtrup Web efter dansk lovgivning ikke kan blive gjort ansvarlige for. Enhver skade eller mangel skal meddeles straks efter at kunden har opdaget den.

Fortrydelse af en ordreafgivelse kan ske frem til betalingstidspunktet. Når betaling er sket, anses arbejdet for at være påbegyndt, og købet kan herefter ikke fortrydes.

Samarbejde
For at Amtrup Web kan levere et korrekt skræddersyet produkt, har kunden pligt til at levere en række oplysninger om deres virksomhed. Amtrup Web kan ikke stå til ansvar for fejl, erstatningskrav eller andre retskrav som udspringer af, at kunden har leveret ukorrekte eller mangelfulde oplysninger.

Når kunden har godkendt det endelige produkt, er Amtrup Web ikke ansvarlige fejl, erstatningskrav eller andre retskrav, som skulle udspringe heraf.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse
Amtrup Web forbeholder sig retten til at ændre priser, der er fejlagtigt angivet på hjemmesiden.

Amtrup Web tager til enhver tid forbehold for prisændringer og ændringer af gebyrer eller andre omkostninger angivet på Webjura.dk, f.eks. på grund af ændringer i momssatser eller andre offentlige gebyrer og afgifter eller stigende omkostninger.

Amtrup Web tager forbehold for ændring af handelsbetingelserne.

Amtrup Web yder service i form af rådgivning og kan ikke stå til ansvar for eventuelle bøde- eller retskrav, der måtte udspringe af kundens dispositioner. Amtrup Web er kun ansvarlig for at levere den aftalte ydelse og vil på intet tidspunkt kunne pålægges udgifter til bøde- eller retskrav, som er rettet mod kunden.

Amtrup Web er på ingen måde ansvarlig for en ukorrekt eller ulovlig brug af den leverede ydelse, eller ydelser som ikke vedligeholdes efter en generel branchestandard. Amtrup Web kan endvidere ikke holdes ansvarlig for tredjeparts platforme, software, plug-ins mv. efter levering. Ved levering virker alt leveret teknik, men opstår der senere fejl fra tredjeparts leverandører, kan krav mod Amtrup Web ikke gøres gældende. Såfremt der skal ske årsbetaling til tredjeparts leverancer, er det kundens eget ansvar at afholde denne udgift.

Fortrolighed
Amtrup Web og kunden har fortrolighedspligt overfor hinanden. Det vil sige, at indhold i aftaler og processer ikke uden modpartens skriftlige accept kan overleveres til tredjepart eller bruges i offentlig omtale.

Tvister
Amtrup Web bestræber sig på at levere en færdig og brugbar ydelse i overensstemmelse med kundens ønsker. Hvis der skulle opstå nogen form for uenighed omkring ydelsen, skal dette oplyses skriftligt til Amtrup Web, således at Amtrup Web har mulighed for at komme med en løsning, som er i overensstemmelse med Amtrup Webs handelsbetingelser.

Rettigheder til leveret ydelse
Kunden har ejendomsretten til selv den ydelse, som overleveres. De immaterielle rettigheder ved udviklingen af produkter tilhører derimod Amtrup Web, herunder menes design, ophavsrettigheder, herunder tekster og billeder, og eventuelle varemærker. Produkter må således ikke kopieres til anden brug uden forudgående skriftlig aftale med Amtrup Web.

Amtrup Web og dennes relaterede brands såsom Webjura har som udgangspunkt ret til at have sit navn placeret i bunden af et produkt, som leverandør af produktet.

Lovgivning
Amtrup Web handler i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Amtrup Web tager dog forbehold for ændring af lovgivning eller ny lovgivning, herunder eventuelt ændret praksis inden for de relevante områder. 

Immaterielle rettigheder
Alle immaterielle rettigheder, som fremgår af Webjura.dk, såsom varemærker og ophavsrettigheder, tilhører Amtrup Web. Dette gælder f.eks. de tekster og billeder, som fremgår af hjemmesiden.

Amtrup Web gør opmærksom på, at misbrug af Webjuras immaterielle rettigheder udgør en krænkelse efter dansk lovgivning. Uden Amtrup Webs tilladelse er det således forbudt at gøre brug af hjemmesidens indhold, herunder helt eller delvis kopiering af indholdet eller lagring af indholdet ud over personlig brug. Det vil sige, at indholdet ikke må benyttes til kommercielt brug.

Privatlivspolitik
Amtrup Web har brug for kundens personlige oplysninger for at kunne levere en korrekt tjenesteydelse. Hjemlen for behandlingen findes i EU’s persondataforordning artikel 6, litra a.

Amtrup Web indsamler ikke kundens personoplysninger uden dennes udtrykkelige samtykke, således at kunden informeres om, hvilke oplysninger der indsamles. Dog samtykker kunden til at levere en række personoplysninger, når pågældende gennemfører et køb på hjemmesiden, herunder bl.a. navn, e-mail, telefonnummer og adresse.

Amtrup Web videregiver ikke kundens personoplysninger til tredjemand.

Amtrup Web benytter databehandlere etableret i EU. Vi sørger for at have gyldige databehandleraftaler med disse, således at de kun handler efter vores instruks. Amtrup Web benytter også databehandlere, der er etableret i tredjelande, herunder f.eks. Google Analytics c/Google LLC og Facebook. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jf. persondataforordningens artikel 45. Såfremt vi benytter andre databehandlere etableret uden for EU end de nævnte, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.

Amtrup Web benytter en række eksterne leverandører, som kan få adgang til kundens hjemmeside, såfremt de skal afhjælpe problemer herpå. Amtrup Web sikrer altid kundens personoplysninger, og at eventuelle eksterne leverandører handler i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

Kundens personoplysninger opbevares i Amtrup Webs kundekartotek og kan til enhver tid begæres slettet. Kundens oplysninger opbevares med henblik på, at Amtrup Web kan levere den bestilte tjenesteydelse korrekt.

Amtrup Web opbevarer kundens oplysninger så længe efter registreringen, det er nødvendigt, hvorefter de slettes.

Cookies
Webjura.dk anvender cookies for at optimere hjemmesiden og dens funktionalitet. Amtrup Web gør opmærksom på dette via en meddelelse, som den besøgende skal acceptere ved besøg på hjemmesiden. I meddelelsen kan den besøgende vælge og fravælge grupper af cookies.

Ved at besøge vores punkt “Cookies” kan den besøgende læse om vores specifikke cookies, og hvor lang tid der går, inden de slettes. Nogle Cookies er kun i brug under én session, mens andre kan gemmes en dag eller længere tid, hvilket angives under “Cookies”. Den besøgende kan til enhver til slette cookies fra sin computer eller anden enhed. Se hvordan her.

Webjura.dk benytter også Google Analytics. Det kan slås fra her.

Persondata All In One - Webjura.dk